Κορδέλες σατέν μονής όψεως

Φάρδος

50m

100m

1,0 cm

1,20€

2,02€

1,3 cm

1,52€

——

1,5 cm

1,80€

2,82€

2,0 cm

2,20€

3,76€

2,3 cm

2,00€

——

2,5 cm

2,70€

4,69€

3,0 cm

——

5,63€

3,5 cm

2,96€

6,58€

3,8 cm

4,20€

——

4,0 cm

——

7,52€


 

Κορδέλες σατέν διπλής όψεως

Φάρδος

50m

0,3 cm

1,50€ (100m)

1,0 cm

2,50

1,5 cm

3,50

2,0 cm

4,50

2,5 cm

5,50

3,0 cm

6,50

3,5 cm

7,50

4,0 cm

8,50


 

Τύπος

Τιμή

Μήκος (Γιάρδες)

Μπομπίνες απλές

1,60€

250Υ

Μπομπίνες Pastel

2,50€

200Υ

Μπομπίνες μεταλιζέ

2,20€

150Υ


 

Τύπος

Φάρδος

50Υ

Pastel

1,6cm

1,40€

Pastel

2,8cm

1,80€

Pastel

3,8cm

2,60€

Μεταλιζέ

1,9cm

2,00€

Μεταλιζέ

3,0cm

3,00€


 

Τύπος

Μήκος

Τιμή

Κορδόνια χάρτινα

30m

2,50€

Κορδόνια μεταλιζέ

100m

4,00 €


 


 


 


 

Κορδέλες Lurex

10 mm ( 23 m )

2,00 €

Κορδέλες Lurex

15 mm ( 50 m )

6,00€

Κορδέλες Lurex

20 mm ( 20 m )

6,50€

Κορδέλες Lurex

25 mm ( 25 m )

4,00€

Κορδέλες Lurex

35 mm ( 25 m )

6,30€

Κορδέλες Λάμες

4mm ( 100 m )

6,50€

Κορδέλες Λάμες

7mm ( 100 m )

7,00€

Κορδέλες Λάμες

10mm ( 100 m )

7,50€

Κορδέλες Λάμες

15mm ( 100 m )

8,50€

Κορδέλες Λάμες

20mm ( 100 m )

10,60€