Κορδέλες σατέν μονής όψεως

Φάρδος

50m

100m

1,0 cm

1,20€

2,02€

1,3 cm

1,52€

——

1,5 cm

1,80€

2,82€

2,0 cm

2,20€

3,76€

2,3 cm

2,00€

——

2,5 cm

2,70€

4,69€

3,0 cm

——

5,63€

3,5 cm

2,96€

6,58€

3,8 cm

4,20€

——

4,0 cm

——

7,52€


 

Κορδέλες σατέν διπλής όψεως

Φάρδος

50m

0,3 cm

1,12

1,0 cm

2,00

1,5 cm

2,82

2,0 cm

3,76

2,5 cm

4,70

3,0 cm

5,63

3,5 cm

6,58

4,0 cm

7,52


 

Τύπος

Τιμή

Μήκος (Γιάρδες)

Μπομπίνες απλές

1,30€

250Υ

Μπομπίνες Pastel

2,60€

200Υ

Μπομπίνες μεταλιζέ

3,40€

250Υ


 

Τύπος

Φάρδος

50Υ

Pastel

1,6cm

1,40€

Pastel

2,8cm

1,80€

Pastel

3,8cm

2,60€

Μεταλιζέ

1,9cm

2,00€

Μεταλιζέ

3,0cm

3,00€


 

Τύπος

Μήκος

Τιμή

Κορδόνια χάρτινα

30m

2,50€

Κορδόνια μεταλικά

100m

4,00 €


 

Κορδέλες Lurex

10 mm ( 23 m )

2,00 €

Κορδέλες Lurex

15 mm ( 50 m )

6,00€

Κορδέλες Lurex

20 mm ( 20 m )

6,50€

Κορδέλες Lurex

25 mm ( 25 m )

4,00€

Κορδέλες Lurex

35 mm ( 25 m )

6,30€

Κορδέλες Λάμες

4mm ( 100 m )

6,50€

Κορδέλες Λάμες

7mm ( 100 m )

7,00€

Κορδέλες Λάμες

10mm ( 100 m )

7,50€

Κορδέλες Λάμες

15mm ( 100 m )

8,50€

Κορδέλες Λάμες

20mm ( 100 m )

10,60€