Κορδέλες

Κορδέλες

Κορδέλες για το τελικό φινίρισμα στην συσκευασία του προϊόντος